09-02-2017
  Поділитись


09-02-2017 09:25

Юридична консультація. Що треба знайти про відкликання депутата

Юрист ХОО КВУ Олександр Токаленко підготував відповіді на спірні питання щодо процедури відкликання депутата місцевої ради, прописану в українському законодавстві. Консультацію розміщуємо нижче.

1. Право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою мають виборці, місце проживання, яких зареєстроване у територіальному виборчому окрузі, від якого обраний депутат чи виборці, місце проживання, яких зареєстроване у багатомандатному виборчому окрузі, до якого входить територіальний виборчий округ, від якого обраний депутат?
Відповідно до ч.1 ст.38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) мають громадяни України, які відповідно до закону про місцеві вибори є виборцями відповідного виборчого округу.
Одночасно ч.3 ст.2 Закону України «Про місцеві вибори» встановлює, що вибори депутатів міських рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.
Таким чином, право вносити пропозицію про відкликання депутата Херсонської міської ради мають виборціз виборчою адресою (адреса, за якою зареєстровано його місце проживання) в межах багатомандатного виборчого округу, межі якого збігаються з межамим. Херсона (включаючи села та селища, що входять до складу міста)

2. Кількість осіб, визначених у пункті 3 частині 2 статті 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» має бути виключно з територіального виборчого округу, від якого обраний депутат?
Ні, це повинні бути виборці з виборчою адресою (адреса, за якою зареєстровано його місце проживання) в межах багатомандатного виборчого округу, межі якого збігаються з межамим. Херсона (включаючи села та селища, що входять до складу міста)

3. Збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою ініціативною групою має відбуватись виключно у територіальному виборчому окрузі, від якого обраний депутат чи у багатомандатному виборчому окрузі, до якого входить територіальний виборчий округ?
Оскільки, депутати міських рад відповідно до ст.86 Закону України «Про місцеві вибори» вважаються такими, що «обрані у багатомандатному виборчому окрузі», збір підписів має бути проведений на території саме багатомандатного виборчого округу, межі якого збігаються з межами м. Херсона (включаючи села та селища, що входять до складу міста)

4. Кількість підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, що є більше виборчої квоти необхідно збирати у відповідному територіальному виборчому окрузі від якого був обраний депутат?
Ні, відповідно до положень ч.1 ст.40 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, обраного у багатомандатному виборчому окрузі, має бути зібрана така кількість підписів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, що є більшою виборчої квоти, яка була визначена у відповідному багатомандатному виборчому окрузі під час проведення виборів депутатів місцевої ради згідно із законом про місцеві вибори, але не меншою ніж кількість голосів, поданих за відповідну місцеву організацію партії у відповідному територіальному виборчому окрузі на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний депутатом.

5. Чи можливо застосувати частину 5 статті 40 Закону від 11.07.2002 № 93-IV, якщо більшість виборців, що підписались на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради є співробітниками одного підприємства?
Дійсно, ч.5 ст. 40 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» забороняється збирати підписи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім партійних організацій), у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги.
Але, на наш погляд, той факт, що більшість підписів надано співробітниками одного підприємства сам по собі не створює жодних юридичних наслідків дійсності чи недійсності підписів.
Для того, щоб відповідно до ч.4 ст.41 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» підписні листи із зазначених вами підстав не були враховані необхідно довести факт збирання підписів саме на підприємстві.
Якщо ці підписи було зібрано поза межами підприємства – Закон не порушено.

6. Чи має право територіальна виборча комісія після отримання підписних листів та протоколу зборів виборців перевіряти відповідність змісту звернення виборців про відкликання депутата місцевої ради підставам, що передбачені статтею 37 Закону від 11.07.2002 № 93-IV та, які рішення приймати у разі невідповідності змісту звернення підставам, що передбачені статтею 37 цього Закону?
Відповідно до ч.3 ст.19 Закону України «Про місцеві вибори» виборчі комісії (в тому числі й територіальні) зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, та законів України. Ця норма перекликається зі ст.19 Конституції України, де йдеться, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Статтею 41 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»передбачено лише повноваження ТВК щодо перевірки дотримання вимог статей 38-40 цього Закону при ініціюванні відкликання депутата, правильність оформлення підписних листів, кількість підписів, що встановлена частиною першою статті 40 цього Закону, а також із залученням органів ведення Державного реєстру виборців здійснює перевірку достовірності відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та із залученням правоохоронних органів - вибіркову перевірку їхніх підписів (не менше 10 відсотків від загальної кількості) –після отримання підписних листів разом з протоколом зборів виборців, що утворили відповідну ініціативну групу. Також, крім іншого, ТВК може перевіряти:
1) наявність/відсутність у підписному листі всіх або окремих відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом відкликання депутата місцевої ради, передбачених формою підписного листа, а також виявлення недостовірних відомостей про виборця;
2) факти вчинення записів та підписів замість виборця іншою особою, особою, яка не є виборцем відповідного багатомандатного виборчого округу або на день вчинення підпису не мала права голосу, якщо такі підписи вчинені виборцем декілька разів, якщо підпис вчинено виборцем з порушенням встановленого Законом строку.
3) наявність/відсутність підписів виборців, зібраних особою, яка не є членом відповідної ініціативної групи та/або на день збору підписів не мала права голосу;
4) наявність підписних листів у яких відсутні відомості або які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала підписи виборців;
5) факти збирання підписів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім партійних організацій), у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги;
Повноваження щодо перевірки відповідності змісту звернення виборців про відкликання депутата місцевої ради підставам, що передбачені статтею 37 Закону у ТВК відсутні. Отже, проведення такої перевірки та прийняття рішення за результатами цієї перевірки, на нашу думку, є перевищенням повноважень ТВК, наданих їй Конституцією та Законами України.

7. Чи застосовується процедура відкликання депутата за народною ініціативою, який був першим номером у виборчому списку у багатомандатному виборчому окрузі, оскільки депутат не балотувався від територіального виборчого округу?
Ще раз нагадаю, що депутати міської ради вважаються обраними у багатомандатних виборчих округах. При чому, як перший номер у списку, так і останній. Тому немає жодних законодавчих перепон у відкликанні депутата, який очолював виборчий список.
Є лише одна проблема. Ч. 1 ст.40 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» встановлює, що на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, обраного у багатомандатному виборчому окрузі, має бути зібрана кількість підписів не менше кількості голосів виборців, поданих за відповідну місцеву організацію партії у відповідному територіальному виборчому окрузі на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний депутатом.
Враховуючи той факт, що у першого номера у списку такого територіального виборчого округу не було – необхідно зібрати кількість підписів, яка є не меншою кількості голосів виборців, поданих за відповідну місцеву організацію партії у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, що є вкрай складним завданням.

8. Чи законно для ініціювання процедури відкликання декількох депутатів за народною ініціативою одними і тими ж жителями міста на зборах про відкликання за народною ініціативою (300 чоловік для міст обласного значення) , якщо ні, то чи можуть перетинатися одні й ті ж люди в різних зборах, якщо так, то в якому процентному відношенні до всього списку.
Чинним законодавством не передбачено обмежень щодо:
- кількості депутатів, щодо яких на одних і тих самих зборах виборців буде прийнято рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. У цьому випадку головне, щоб кількість виборців на зборах була не меншою 300 осіб (для Херсона);
- участі одних і тих же виборців у різних зборах, на яких вирішується питання про прийняття рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою;

9. Чи законно використовувати одні й ті ж підписи людей в підписних листах до різних депутатів, які відкликаються за народною ініціативою в межах одного багатомандатного округу.
Чинним законодавством, а саме ч.3 ст.41 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначено, що при встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, не враховуються підписи окремих виборців які вчинені виборцем декілька разів. Але це обмеження стосується того випадку, коли за відкликання одного й того ж самого депутата виборець підписався декілька разів.
Заборони ж підписуватися у підписних листах щодо відкликання різних депутатів немає. Тому така поведінка виборця не порушує Закону.
http://cvu.ks.ua/consultation/yurydychna-konsultatsiia-shcho-treba-znaity-pro-vidklykannia-deputata


09.02.2017    ЧОО КВУ
  Поділитись


Логін:

Пароль:

Реєстрація.
Забули логін або пароль?

ЦИТУВАТИ (Щоб додати цитату, виділіть необхідний фрагмент тексту на цій сторінці і натисніть "ЦИТУВАТИ")
Залишилося символів –

Введіть підтверджувальний кодПартнерам: Код нашого банера можна скопіювати тут.

НОВИНИ, ПОДІЇ
23 червня
13:48

В Черкасах презентували результати моніторингу дотримання антикорупційного законодавства депутатами Черкаської міськради

22 червня
12:20

Черкаська обласна організація Комітету виборців України 19 червня провела тренінг «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» для місцевих депутатів, їх помічників та громадських активістів

20 червня
16:27 ОТГ ЧЕРКАЩИНИ ВПРОВАДЖУЮТЬ МЕТОДИ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
11 червня
16:42

11 червня у м. Черкаси відбулася прес-конференція Черкаської обласної організації КВУ присвячена інформаційній кампанії інформування громадян щодо основних нововведень судової реформи

25 травня
11:23

Об’єднані територіальні громади області вчилися методикам громадської участі в розвитку сіл

11 травня
09:19

27 і 28 квітня для депутатів та активістів Узинської ОТГ та м. Біла Церква пройшла майстерня «Новий депутат. Депутатська діяльність в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні».


09:15

«Новий депутат. Депутатська діяльність в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні». Початок. Вінниччина.

04 травня
08:48

На Черкащині вчитимуть ОТГ використовувати партисипативні практики для вирішення місцевих проблем

03 травня
14:57

Голова Черкаського КВУ вивчав в Італії досвід боротьби з фальсифікацією виборів

16 квітня
14:24

«Атестацію» депутатів місцевих рад за другий рік повноважень завершено

27 березня
11:58

В Черкасах відбулося громадське обговорення щодо перебігу судової реформи

26 березня
17:44

Представники Михайлівської та Степанківської ОТГ вчилися запобігати конфлікту інтересів

20 березня
09:13

Представники Зорівської ОТГ вчилися запобігати конфлікту інтересів

17 березня
18:10

В Черкасах презентували результати Атестації депутатів міської ради за другий рік повноважень

06 березня
17:00

Навчання для персоналу Державного реєстру виборців

05 березня
11:54

Пропанові ріки та азотні береги: приватні інтереси депутатів Черкаської міської ради частина 3

12 лютого
13:15

Приховані медіа-резерви: приватні інтереси депутатів Черкаської міської ради

08 лютого
11:11

Приватні інтереси депкорпусу Черкаської міської ради: що пов’язує депутатів фракцій БПП та ВО «Батьківщина»

02 лютого
13:32 Лише половина депутатів Черкаської міської ради звітує перед виборцями

13:25

Позиція Комітету виборців України, щодо ситуації навколо Черкаської міської Ради


Логін:

Пароль:

Реєстрація.
Забули логін або пароль?
ЗНАЙТИ ДЕПУТАТА
Для пошуку використовуйте буквосполучення з не менше як 3-х літер


Підписатися на розсилку (тільки для зареєстрованих користувачів. реєстрація.)
Введіть Ваш email:


RSS
       
Цей веб-сайт створено в рамках проекту ЧОО Комітету виборців України

 

Веб-розробка